සයිබීරියා සම්පීඩකය

  • SIBERIA REFRIGERATOR COMPRESSOR 220V/50HZ R134A

    SIBERIA REFRIGERATOR COMPRESSOR 220V / 50HZ R134A

    දළ විශ්ලේෂණය ඉක්මන් විස්තර වර්ගය: ශීතකරණය කොටස් අලෙවියෙන් පසු සේවාව සපයනු ලැබේ: නොමිලේ අමතර කොටස් වගකීම්: 1 වසර අයදුම්පත: ගෘහස්ථ බලශක්ති ප්‍රභවය: විදුලි ප්‍රභවය: ෂෙජියැන්ග්, චීනය වෙළඳ නාමය: සයිබීරියාව ...