ඉඳිකටු කපාටය

  • CT-340 needie valve

    CT-340 අවශ්‍යතා කපාටය

    දළ විශ්ලේෂණය ක්ෂණික තොරතුරු සම්භවය වූ ස්ථානය: ෂෙජියැන්ග්, චීනයේ වෙළඳ නාමය: SC ආදර්ශ අංකය: CT-340 යෙදුම: සාමාන්‍ය ද්‍රව්‍ය: පිත්තල මාධ්‍යයේ උෂ්ණත්වය: සාමාන්‍ය උෂ්ණත්ව පීඩනය: පීඩන ආරක්ෂාව ඉක්මවා යාම ...